Εκδηλώσεις Επικοινωνίας / Πολλαπλασιαστικές Δράσεις

E1. Συνέδριο Αθηνών: Η Πολιτιστική Κληρονομιά ως Οικονομική Αξία_ Οικονομικά Οφέλη, Κοινωνικές Ευκαιρίες και Προκλήσεις. Οργανώνεται από το ΜΙ με την ιδιαίτερη συμβολή όλων των εταίρων και σκοπό την επικοινωνία με το επιστημονικό, επαγγελματικό και διοικητικό πλαίσιο φορέων με ενδιαφέρον στο ιδιαίτερο πεδίο του πολιτισμού. Σκοπός η προβολή της ομώνυμης έκδοσης του έργου.

 

Ε2. Συνέδριο Χανίων: Μια εξαιρετική ευκαιρία για επικοινωνία του δικτύου του ΙnHeriT με τους εθνικούς και διεθνείς φορείς. Το σύνολο των πνευματικών προϊόντων της δράσης του έργου θα τεθεί υπόψη των συμμετεχόντων και του κοινού. Συνδυάζεται με το τελευταίο και μεγαλύτερο σεμινάριο του έργου και οργανώνεται από την ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ με τη συμμετοχή όλων των φορέων του δικτύου τον 32ο μήνα.

 

Ε3. Συνέντευξη Τύπου: οργανώνεται στην Αθήνα από το ΕΚΠΑ κατά την ολοκλήρωση του έργου τον 36ο μήνα του προγράμματος.

Ε2. Συνέδριο Χανίων

  • Εβδομάδα Βιώσιμης Πολιτιστικής Κληρονομιάς InHeriT, Πρόσκληση ΣυμμετοχήςΜεγάλο Αρσενάλι – ΚΑΜ, Χανιά, 29 Μαΐου-3 Ιουνίου 2018, Επανάχρηση και Προσαρμογή: για ένα νέο βιώσιμο μέλλον της πολιτιστικής κληρονομιάς, Οργάνωση: InHeriT ERASMUS+: Promoting Cultural Heritage as a Generator of Sustainable Development, ΚΕΠΠΕΔΗΧ-KAM Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου, Εργαστήριο Ελαφρών Κατασκευών Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης, Υποστήριξη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ε3. Συνέντευξη Τύπου