Δράσεις Επιμόρφωσης/ Εκπαίδευσης

C1.  FOCUS GROUP: Σκοπός αυτού σεμιναρίου στο Λονδίνο (οργάνωση MDX) είναι η κατανόηση της παιδαγωγικής ατζέντας του έργου και η συγκρότηση των μελλοντικών εκπαιδευτικών του δράσεων. Συμμετέχουν όλοι οι φορείς του δικτύου InHeriT. Μήνας 12.

 

C2: Πιλοτικό Σεμινάριο: Οργανώνεται στη Ραβέννα από το FF με τη συμμετοχή όλων των φορέων και στοχεύει στη δοκιμή του υλικού που θα έχει αναπτυχθεί για τα μελλοντικά σεμινάρια του έργου. Μήνας 18.

 

C3. Πρώτο Σεμινάριο: Οργανώνεται στην Καλαμάτα από το Μανιατάκειον Ίδρυμα, περιοχή που, την περίοδο αυτή έχει κινητοποιηθεί και με αφορμή το θεσμό της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης. Συμμετοχή όλων των φορέων. Μήνας 24.

 

C4. Δεύτερο Σεμινάριο: Οργανώνεται στην Πάφο από το NUP. Συμμετέχουν όλοι οι φορείς. Μήνας 28.

 

C5. Τρίτο Σεμινάριο: Οργανώνεται στα Χανιά από το ΠΚ με τη συμμετοχή όλων των φορέων τον 32ο μήνα. Αποτελεί την κορύφωση των σχετικών δράσεων του έργου και συνδυάζεται με παράλληλο διεθνές συνέδριο.

C1. Focus Group

  INHERIT partner Midlessex University Business School, UK  organises a focus group on Sustainable Development and Cultural Heritage on 31st of October - 4th November in  London, UK. You can download the program here and campus map here.

  Cultural Heritage as a Generator of Sustainable Development,
  The role of Entrepreneurship: Challenges and Opportunities

   Cultural Heritage is an area that is developing rapidly. In the context of the INHERIT Programme Erasmus+ research project on Cultural Heritage, Middlesex University in conjunction with our partners across Europe are developing a programme that will enable Cultural Heritage become a generator of sustainable development for communities across Europe.

  To enable us to develop the best and most appropriate programme we are organizing a five-day focus group event. We have invited experts from a range of Cultural Heritage areas to take part in a focus group discussion around the most critical elements that we need to consider for this programme.
  The focus group event will take place at the Hendon Campus of Middlesex University between the 31st October -4th November 2016.

  If you are interested, please register your attendance by the 21st October here.

  We hope that you will be able to join us in this important project and we will happily provide any additional information.

  The organisers,

  Professor Marina Papanastassiou, Dr. Simon Best, Dr. Shasha Zhao and Dr. Costas Priporas

  C2: Πιλοτικό Σεμινάριο

   C3. Πρώτο Σεμινάριο

    C4. Δεύτερο Σεμινάριο

     C5. Τρίτο Σεμινάριο