Καλώς ήρθατε στο InHeriT

Το διεθνές διεπιστημονικό πρόγραμμα InHeriT: Προαγωγή της Πολιτιστικής Κληρονομιάς ως Πηγή Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι ενταγμένο στο πλαίσιο του προγράμματος επιμόρφωσης ενηλίκων ERASMUS+ υπό την εποπτεία του ΙΚΥ. Το InHeriT αποσκοπεί στην προαγωγή της ιδέας ότι στην πολιτιστική κληρονομιά γενικά και την αρχιτεκτονική κληρονομιά ιδιαίτερα, εμπεριέχεται μια κρίσιμη οικονομική αξία που θα μπορούσε να προσφέρει δυναμικά στη βιώσιμη περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά.

Οι στόχοι του προγράμματος θα επιτευχθούν με άξονα μια σειρά δράσεων που, περιληπτικά, περιλαμβάνουν:

  • Τη δημιουργία διαδραστικής ψηφιακής πλατφόρμας διάδοσης σχετικών γνώσεων και ενημερωτικού υλικού.
  • Την τεκμηρίωση και ανάλυση σχετικών πρότυπων διεθνών πρακτικών.
  • Την ανάπτυξη ανάλογου εκπαιδευτικού υλικού με αντικείμενο την πολιτιστική κληρονομιά και τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα.
  • Τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, επιστημονικών ημερίδων και ανοικτών στο ευρύτερο κοινό δράσεων ενημέρωσης και επιμόρφωσης ως προς τα παραπάνω.

Στο InHeriT συμμετέχουν φορείς από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο: η Αρχιτεκτονική Σχολή του Πολυτεχνείου Κρήτης (συντονιστής), το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Business School του Middlesex University, η Αρχιτεκτονική Σχολή του Πανεπιστημίου Neapolis της Πάφου, το Μανιατάκειον Ίδρυμα, το Ίδρυμα Flaminia από τη Ραβέννα και η ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ του Δήμου Χανίων.

Επιστημονικά Υπεύθυνος και συντονιστής του InHeriT είναι ο Επίκουρος Καθηγητής της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πολυτεχνείου Κρήτης Ιάκωβος Ρήγος και διαχειριστής ο Διδάσκοντας ΠΔ 407/80 Νίκος Πατσαβός.

Δίκτυο InHeriT

ERASMUS+ KA2 STRATEGIC PARTNERSHIP ADULT EDUCATION - PROJECT NO. 2015‐1‐EL01‐KA204‐014085