Επικοινωνία

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Νίκος Πατσαβός

Ηλεκτρονική διεύθυνση:

inherit.erasmus@gmail.com

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Εργαστήριο Ελαφρών Κατασκευών
Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Κτίριο Κ4 Πολυτεχνείο Κρήτης
Πολυτεχνειούπολη

73100 Χανιά