Δράσεις Επιμόρφωσης/ Εκπαίδευσης

C1.  FOCUS GROUP: Σκοπός αυτού σεμιναρίου στο Λονδίνο (οργάνωση MDX) είναι η κατανόηση της παιδαγωγικής ατζέντας του έργου και η συγκρότηση των μελλοντικών εκπαιδευτικών του δράσεων. Συμμετέχουν όλοι οι φορείς του δικτύου InHeriT. Μήνας 12.

 

C2: Πιλοτικό Σεμινάριο: Οργανώνεται στη Ραβέννα από το FF με τη συμμετοχή όλων των φορέων και στοχεύει στη δοκιμή του υλικού που θα έχει αναπτυχθεί για τα μελλοντικά σεμινάρια του έργου. Μήνας 18.

 

C3. Πρώτο Σεμινάριο: Οργανώνεται στην Μεσσηνία από το Μανιατάκειον Ίδρυμα, περιοχή που, την περίοδο αυτή έχει κινητοποιηθεί και με αφορμή το θεσμό της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης. Συμμετοχή όλων των φορέων. Μήνας 24.

 

C4. Δεύτερο Σεμινάριο: Οργανώνεται στην Πάφο από το NUP. Συμμετέχουν όλοι οι φορείς. Μήνας 28.

 

C5. Τρίτο Σεμινάριο: Οργανώνεται στα Χανιά από το ΠΚ με τη συμμετοχή όλων των φορέων τον 32ο μήνα. Αποτελεί την κορύφωση των σχετικών δράσεων του έργου και συνδυάζεται με παράλληλο διεθνές συνέδριο.

C1. Focus Group Λονδίνου, 31 Οκτωβρίου-4 Νοεμβρίου 2016

C2: Πιλοτικό Σεμινάριο Ραβέννα 2-6 Μαρτίου 2017

C3. 1ο Τοπικό Σεμινάριο, Μεσσηνία 2-6 Οκτωβρίου 2017

C4. 2ο Τοπικό Σεμινάριο, Πάφος 22-26 Ιανουαρίου 2018

C5. 3ο Τοπικό Σεμινάριο, Χανιά 29 Μαΐου-2 Ιουνίου 2018