Εκδηλώσεις Επικοινωνίας / Πολλαπλασιαστικές Δράσεις

E1. Συνέδριο Αθηνών: Η Πολιτιστική Κληρονομιά ως Οικονομική Αξία_ Οικονομικά Οφέλη, Κοινωνικές Ευκαιρίες και Προκλήσεις. Οργανώνεται από το ΜΙ με την ιδιαίτερη συμβολή όλων των εταίρων και σκοπό την επικοινωνία με το επιστημονικό, επαγγελματικό και διοικητικό πλαίσιο φορέων με ενδιαφέρον στο ιδιαίτερο πεδίο του πολιτισμού. Σκοπός η προβολή της ομώνυμης έκδοσης του έργου.

 

Ε2. Συνέδριο Χανίων: Μια εξαιρετική ευκαιρία για επικοινωνία του δικτύου του ΙnHeriT με τους εθνικούς και διεθνείς φορείς. Το σύνολο των πνευματικών προϊόντων της δράσης του έργου θα τεθεί υπόψη των συμμετεχόντων και του κοινού. Συνδυάζεται με το τελευταίο και μεγαλύτερο σεμινάριο του έργου και οργανώνεται από την ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ με τη συμμετοχή όλων των φορέων του δικτύου τον 32ο μήνα.

 

Ε3. Συνέντευξη Τύπου: οργανώνεται στην Αθήνα από το ΕΚΠΑ κατά την ολοκλήρωση του έργου τον 36ο μήνα του προγράμματος.