Δομή Έργου

Η υλοποίηση του InHeriT αναπτύσσεται με βάση τις ακόλουθες ενότητες δράσης: α. Πνευματικά Προϊόντα που αναπτύσσονται από τους εταίρους με στόχο τη θεωρητική πλαισίωση και αναφορά του έργου καθώς και την επικοινωνία με το ευρύτερο κοινό, β. Εκδηλώσεις Επιμόρφωσης/ Εκπαίδευσης με στόχο την μεταφορά και εμπέδωση του σχετικού θεωρητικού πλαισίου καθώς, των βέλτιστων διεθνών πρακτικών και μεθόδων καθώς και την παραγωγή ιδεών άμεσα συσχετισμένων με το τοπικό πλαίσιο των περιοχών μελέτης, γ. Εκδηλώσεις Διάδοσης, προβολής και διάχυσης των πνευματικών προϊόντων του έργου που θα λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά ως προς το βαθμό κοινωνικής εγγραφής των αποτελεσμάτων του έργου, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα, τη μελλοντική του βιωσιμότητα.