Πνευματικά Προϊόντα

Το InHeriT εκκινεί με μια διεθνή επισκόπηση, χαρτογράφηση και επεξεργασία του διεθνούς και ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου αναφορικά με τη θεώρηση της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς ως πηγή βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και με τη συγκριτική μελέτη των βέλτιστων εμπεδωμένων πρακτικών. Έπεται η συλλογή στοιχείων για το τοπικό αναπτυξιακό και πολιτισμικό πλαίσιο, τις δυνατότητες και τις προκλήσεις, σε τοπικό επίπεδο, ιδιαίτερα για τις περιοχές των Χανίων, της Πάφου και της Μεσσηνίας με στόχο τη συγκεκριμενοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού των σεμιναρίων που θα διεξαχθούν στις παραπάνω περιοχές. Το δίκτυο συνεργατών του έργου θα προετοιμάσει εκπαιδευτικό υλικό για τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόμενους διαθέσιμο και στο ευρύ κοινό ηλεκτρονικά.

 

Αναλυτικότερα, προγραμματίζονται τα ακόλουθα:

 

Διαδικτυακή Πλατφόρμα: Εμπλουτισμός και διασύνδεση με την ψηφιακή πλατφόρμα του έργου START-APP. Συντονιστής το FF. Παράδοση τον 12ο μήνα. Για πρόσβαση στην πλατφόρμα πατήστε http://project.start-app.eu/ 

 

Πνευματικό Προϊόν Ο2: Η Πολιτιστική Κληρονομιά ως Οικονομική Αξία: Οικονομικά οφέλη, κοινωνικές ευκαιρίες και προκλήσεις – Βέλτιστες Πρακτικές: Συντονιστής το ΕΚΠΑ, συμμετοχή του ΠΚ, του MDX και του NUP. Παράδοση τον 18ο μήνα.

 

Πνευματικό Προϊόν Ο4: Μελέτες Τοπικού Πλαισίου με βάση το πρότυπο της «Πολιτιστικής Περιφέρειας». Συντονιστής το ΠΚ, συμμετοχή όλων των φορέων. Παράδοση τον 16ο μήνα.

 

Πνευματικό Προϊόν Ο5: Εγχειρίδιο Εκπαιδευτών. Συντονιστής NUP, συμμετοχή MDX, ΕΚΠΑ, ΠΚ. Παράδοση τον 24ο μήνα.

 

Πνευματικό Προϊόν Ο6: Η Προαγωγή της Πολιτιστικής Κληρονομιάς ως Πηγή Βιώσιμης Ανάπτυξης – Εγχειρίδιο Εκπαιδευόμενου. Συντονιστής το ΠΚ, συμμετοχή MDX, ΕΚΠΑ, NUP. Παράδοση τον 24ο μήνα.

Η Οικονομική Αξία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Απόψεις, Κείμενα Αναφοράς, Ευρωπαϊκό Πλαίσιο

O5_ Πολιτιστική Κληρονομιά και Βιώσιμη Ανάπτυξη: Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή

Ο6_ Πολιτιστική Κληρονομιά και Βιώσιμη Ανάπτυξη: Εγχειρίδιο Εκπαιδευόμενου